Mentorluk

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Mezunları Derneği

Mentor Kimdir?

Günümüzden yaklaşık 2700 yıl önce yazılmış Odysseus destanına göre; Mentor, kral Odysseuss’un Truva savaşına giderken İthaki Krallığını ve oğlu Telemakhos’u emanet ettiği bir karakterdir. Odysseuss Mentor’a kendisi savaştayken oğluna bildiği her şeyi öğretmesini tembihler ve genç Telemakhos yürmi yıl boyunca Mentor’a emanettir.

Mentor genç adayı hayata hazırlayan, ona yol gösteren bilge bir eşlikçidir. Zaman zaman bilgeliğin savaşçısı Athena kılığında görünür,  Telemakhos’un kendi potensiyellerini keşfetmesi için zaman zaman hata yapmasına göz yumar ve hatalarından ders çıkarmasını, kendini gerçekleştirmesini de sağlar…

Projenin Amacı

Projemiz tıpkı bu mitolojik hikayede olduğu gibi, İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde okumakta olan genç mühendis adaylarını daha tecrübeli yol göstericilere emanet ederek  onların kişisel yönelimlerine karar vermelerinde fikir danışmanlığını üstlenip sektördeki gerçek uygulamalarla öğrencileri tanıştırmak ve onların bu sayede kişisel ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda hayata atılmalarına ve doğru kararlarla sektörde ve öğrenim hayatlarında daha başarılı olmalarını amaçlamaktadır. Proje ile 2014-2017 yılları arasında 240 öğrenci mentorları ile buluşmuş, bu süreçte 120 mezun mentorluk yolculuğuna adım atmış ve şimdiden proje olumlu meyvelerini vermektedir. Mentor projesi verdiği mezunlarının mentor olma taleplerinden projenin gelişimlerine sağladığı katkının değerini teyit ederek daha yetkin mühendisler yetişmesi için her yıl büyümeye devam ediyor.

mentorluk grafik

Projenin Paydaşları

Mentor olarak seçilecek olan kişi, tecrübeli ve dürüstlüğüne en çok güvenilen deneyimli yönetici ve mühendisler arasından seçilmektedir.

Mentor – Öğrenci Dayanışma Projesi;

 • Uzun dönemli ve iki taraflı bir süreçtir.
 • Deneyimlerin paylaşılması söz konusudur.
 • Öğrencilerin mesleki yaşamları için cesaret vericidir.
 • Bilgi açık ve anlaşılır bir yöntemle aktarılır.
 • Mentor–Öğrenci arasında Usta-Çırak ilişkisi vardır.

Projenin İşleyişi

Projenin Amacı ve Öngörülen Katkıları

Projemiz İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde okumakta olan öğrencilerin kişisel yönelimlerine karar vermelerinde fikir danışmanlığı yaparak sektördeki gerçek uygulamalarla öğrencileri tanıştırmak ve onların bu sayede kişisel ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda hayata atılmalarına ve doğru kararlarla sektörde ve öğrenim hayatlarında daha başarılı olmalarını amaçlamaktadır.

Projenin Paydaşlara Beklenen Katkıları;

Mentor;

 • Yeni bireylerle yeni bakış açıları kazanır,
 • Bilgilerini tazeler,
 • Gelecekte birlikte çalışabileceği çalışma arkadaşlarını erkenden seçme şansı doğar,
 • Yeni konularla ilgili araştırma yapmaya ve kendini geliştirmeye devam eder.

Öğrenci;

 • Kendisinden beklenen görev ve sorumluluk tanımını daha iyi anlar,
 • Daha gerçekçi hedef belirler,
 • Kendisi ve akademik projeleri için eylem planı hazırlayabilir,
 • Sektörel tecrübelerden yararlandığı için daha az hata yapar,
 • Etkin kararlar alır,
 • Mesleki aidiyeti erkenden gelişmeye başlar.

 

Mentorlük başvuruları için:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScM9qBm–wJaOeJf_R-sXkWxBtWXlq5-BbxyungTwsVHW5HDA/viewform?fbclid=IwAR0vayoK027-8CFkKKMvVMfiR32x5k6jgFQRwSurBJAp9jR56JJ6fSBDmX4